Uitgeverij Occident
Home  •  Contact
 
>
>

Boeken Geesteswetenschap

 • Boeken De levende Rudolf Steiner. Een Apologie - 9789075240757

  De levende Rudolf Steiner. Een Apologie

  Mieke Mosmuller

  Als Rudolf Steiner slechts een denker was geweest, dan hadden zijn gedachten en ideeën met een intellectueel denken bekritiseerd kunnen worden. Maar als hij een ingewijde was, met een ‘boven -intellectueel’ denken, dan zou een zuiver denken nodig zijn, en alleen hiermee zouden zijn uitspraken kunnen worden getoetst....

  Meer informatie
 • Boeken Het geheim van het getal - 9789075240733

  Het geheim van het getal

  Mieke Mosmuller

  De intelligentie is een groot goed voor de mens, zowel in het gewone leven als ook in wetenschap en kunst. Ze wordt gezien als een gave van de natuur, van het lichaam. Als veld voor de spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt eerder een gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de diepere wijsheden van het bestaan doordringen. Maar we hoeven niet passief te blijven...

  Meer informatie
 • Boeken Over de Hiërarchieën van de Engelen - De derde Hiërarchie - 97839075240740

  Over de Hiërarchieën van de Engelen - De derde Hiërarchie

  Mieke Mosmuller

  ‚Dat is eigenlijk ook voor ons het beeld van de geestkennis – dat datgene waar nu het gewone denken, voelen en willen zit, doorzichtig wordt en dat dan daar de Hiërarchieën, die er al zijn, die wij echter niet kunnen waarnemen, niet alleen waarneembaar worden, maar dat wij ze kunnen horen en beleven en dat we van hen vervuld kunnen zijn.‘...

  Meer informatie
 • Boeken De poort naar de geestelijke wereld - Met grendels en scharnieren - 9789075240559

  De poort naar de geestelijke wereld - Met grendels en scharnieren

  Mieke Mosmuller

  In dit boek tracht de auteur – door uitvoerig in te gaan op verschillende standpunten met betrekking tot het vraagstuk van het observeren van het denken – te laten zien dat de poort naar de geestelijke wereld geopend kan worden. De sleutel voor deze poort is de uitzonderingstoestand waarin de strevende mens zich verplaatst wanneer hij probeert het denken te observeren terwijl hij denkt. Door het betreden van deze toestand, die daardoo...

  Meer informatie
 • Boeken De anthroposofische beweging - 9789075240580

  De anthroposofische beweging

  Mieke Mosmuller

  ‘U zult wel weten dat, zoals ik het zie, de anthroposofische beweging iets is dat van de Anthroposofische Vereniging geheel verschillend is en dat wij in onze tijd niet meer kunnen zeggen dat die twee verenigd zijn. En ik zal trachten dit vandaag te onderbouwen, maar eigenlijk vooral te beschrijven wat voor mij in de loop van de tijd duidelijk is geworden: Dat is anthroposofische beweging.’...

  Meer informatie
 • Boeken Persephone − Natura. Het overwinnen van de Maja - 9789075240573

  Persephone − Natura. Het overwinnen van de Maja

  Mieke Mosmuller

  Persephone is het wezen dat als dochter van Demeter (Moeder Aarde) het zintuiglijke kleed van de aarde weeft. Doordat zij de gemalin van Hades wordt dreigt de aarde zonder deze schoonheid voor altijd te verdorren. Zeus grijpt in, en zij komt elk jaar voor de helft van het jaar boven om haar weefwerk voort te zetten. In de middeleeuwen vereerden de wijzen Persephone als de godin Natura, die de gehele zintuiglijke natuur gestalte geeft....

  Meer informatie
 • Boeken Mysterium Magnum - 9789075240511

  Mysterium Magnum

  Mieke Mosmuller

  In de 21e eeuw is er een toenemende belangstelling voor de kennistheoretische onderbouwing van de anthroposofie als individuele zelfstandige toegang tot de geestelijke wereld. Ik werk al sinds 1983 met de anthroposofie, vanaf 1994 in de openbare publiciteit. Ik heb vele boeken gepubliceerd en heb in de laatste zeven jaar ook talloze voordrachten en seminars gegeven in heel Europa. Nu kwam de vraag om een filosofisch-spirituele onderbouwing te gev...

  Meer informatie
 • Boeken Uit Hemelhoogten. De Engel-Hiërarchieën en de mens - 9789075240436

  Uit Hemelhoogten. De Engel-Hiërarchieën en de mens

  Mieke Mosmuller

  De politieke situatie in de wereld kan het individu een gevoel van grote onmacht geven. Individueel weten de mensen dat ze vrede en harmonie zoeken, maar in het grotere verband gebeuren onbegrijpelijke dingen......

  Meer informatie
 • Boeken De kunst van het denken - 9789075240412

  De kunst van het denken

  Mieke Mosmuller

  De intelligentie is voor de meeste mensen een geliefde aanleg, een vaardigheid om trots op te zijn. Op school wordt al vlug gekeken hoe intelligent de kinderen zijn. Er bestaan uiteenlopende tests om de intelligentie kwantitatief vast te leggen (IQ). Ook is de menselijke intelligentie het grote voorbeeld voor de kunstmatige intelligentie. Hoe vernuftig deze laatste intussen in het nabootsen ook is, er is nog lang geen werkelijke mogelijkheid om d...

  Meer informatie
 • Boeken De hemel op aarde - 9789075240429

  De hemel op aarde

  Mieke Mosmuller

  In een wereld vol van haat en strijd tussen mensen ontstaat bij velen een gevoel van machteloosheid en angst voor de toekomst. De enkeling, die verlangt naar vrede en harmonie heeft immers geen enkele inbreng. In dit boekje met voordrachten en werkgroepen in Rotterdam en Berlijn wordt aangegeven dat de mens niet alleen omringd is door de rijken van de natuur, maar zich ook bewust kan verenigen met de negen hemelse Hiërarchieën. Die kunn...

  Meer informatie
 • Boeken Chartres. Een andere blik op de kathedraal - 9789075240498

  Chartres. Een andere blik op de kathedraal

  Mieke Mosmuller

  De kathedraal als omstulping van het hart. Voordrachten gehouden door Mieke Mosmuller tijdens twee reizen naar de kathedraal van Chartres. Het boek bevat 20 kleurenfoto's van de kathedraal....

  Meer informatie
 • Boeken Levend denken - 9789075240450

  Levend denken

  Mieke Mosmuller

  In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek uitgewerkt in woorden, gedachtengangen, verdiepingen, meditaties. Het menselijke denken kan de toenadering zoeken tot de Logos, tot Christus, omdat het uit de Logos geworden is....

  Meer informatie

Occident Instagram Occident Facebook Occident RSS Mieke Mosmuller's blog

© 2019 Uitgeverij Occident   •  Privacystatement   •  powered by ompria

>