Avondwerkgroep Meditatiescholing in Zeist

HOE VIND IK CHRISTUS DOOR MEDITATIE

                          Hoe vind ik Christus door meditatie
                               
                               cyclus van drie avonden met

                      Mieke Mosmuller arts, auteur en filosoof

                               Inleiding, meditatie, gesprek
 
De zin van meditatie is velerlei: het vinden van rust in de ziel; het ontwikkelen
van het denken, voelen en willen; het ontwikkelen en ontvouwen van de
lotusbloemen; het daardoor komen tot helderziendheid, tot inwijding.
Al deze betekenissen en ontwikkelingen kunnen worden omvat door één grote
Zin: het vinden van Christus dankzij meditatie.

Deze drie avonden zullen aan dit omvattende proces van meditatie gewijd zijn.

De eerste avond zal vooral in het teken staan van de heldere
terughoudendheid in het denken: de ‘armoede van geest’.

De tweede avond zal de zuivere rustige ontvankelijkheid van het gevoel
worden gezocht: de ‘reinheid van ziel’.

De derde avond zal vooral de overgave van de wil worden geoefend, het ‘Uw
wil geschiede’: de ‘gehoorzaamheid van de wil’ (het lichaam).

Zo vinden we op bovenzinnelijke wijze de drie kloostergeloften – armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid – in een moderne vorm als weg naar Christus
weer.
17Dinsdag
Oktober
2017
21Dinsdag
November
2017
12Dinsdag
December
2017
Spreker

Mieke Mosmuller

Tijd
Dinsdag 17 Oktober 2017 19.00 – 22.00 uur; zaal open v.a. 18.30 uur voor ontmoeting, koffie en thee
Plaats

Tobiasschool, Prof. Lorentzlaan 16, 3701 CC Zeist

Info

Tjeerd en Mariette van Rees Vellinga:

E-Mail:    Tel: 030 6930808.
Kosten

€ 25.- per avond; inschrijving voor de hele cyclus; betaling per avond.

                        (Reductie mogelijk.)